Profesor Uczelni Przemysław Zbierowski w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

W połowie stycznia odbyła się wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, której tematem było omówienie aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorców. Podczas spotkania w gronie członków Rady zostali oficjalnie powitani Marcin Ochnik, Prezes Zarządu Ochnik S.A. oraz dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.


Pióro i zeszyt

Członkowie Rady oraz zaproszeni goście dyskutowali na temat dla przedsiębiorców, która ma na celu złagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W styczniowym spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski.

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP stanowi forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organ powołany został 10 maja 2019 r.  Głównym założeniem Rady jest stworzenie forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania, a praktykami biznesu – prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces. Debaty prowadzone na posiedzeniach Rady mają za zadanie zainicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju.

W skład Rady ds. Przedsiębiorczości wchodzi 20 członków - przedstawicieli świata biznesu oraz nauki. W styczniu oficjalnie powitano nowego członka Rady, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr hab. Przemysława Zbierowskiego, prof. UE

Więcej informacji