Przedsiębiorstwo XXI wieku - relacja z konferencji

4 grudnia 2018 r. odbyła się V konferencja naukowa z cyklu: "Przedsiębiorstwo XXI wieku - Doświadczenia i Perspektywy Zarządzania" zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat nad konferencją sprawował J.M. Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Uroczystego otwarcia obrad dokonał Kierownik Katedry dr hab. Adam Samborski, prof. UE. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych ośrodków akademickich, reprezentujący m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Obrady przeprowadzono w trzech panelach tematycznych:

  • Panelowi pt. "Uwarunkowania otoczenia w rozwoju działalności przedsiębiorstwa XXI wieku " przewodniczył dr hab. Adam Samborski, prof. UE, a referaty wygłosiły: dr hab. Piotr Urbanek, mgr Paulina Pukin, mgr Magdalena Ogórek.

  • Panelowi pt. "Wieloaspektowy charakter zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku" przewodniczył dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE, a referaty wygłosili: dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk, dr Artur Sajnóg, dr Beata Andrzejczak oraz mgr Rafał Rydzewski.

  • Panelowi pt. " Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem XXI wieku" przewodniczył dr hab. Włodzimierz Rudny, prof. UE, a referaty wygłosili: dr Katarzyna Caban-Piaskowska, mgr Maria Krasnodębska, mgr Antonina Litinska, mgr Łucja Waligóra oraz przedstawiciele KN Synergia - Paweł Wojciechowski, Piotr Boruch i Patryk Puchalski.  

Wygłoszone referaty oraz ożywiona debata stały się platformą merytorycznej wymiany doświadczeń środowiska akademickiego. Część dyskusyjną konferencji uświetnili swoimi wystąpieniami m.in.: dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE, dr hab. Adam Samborski, prof. UE, dr hab. Włodzimierz Rudny, prof. UE, dr Marcin Komanda, dr Ewa Czyż-Gwiazda.

Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem dr hab. Adam Samborski, prof. UE wraz z Dziekan Wydziału Zarządzania prof. zw. dr hab. Krystyną Jędralską podsumowali obrady i zapowiedzieli kolejną – VI edycję konferencji w 2019 roku. Nad sprawnym przebiegiem konferencji oraz kwestiami organizacyjnymi pieczę sprawował prof. UE dr hab. Paweł Kosiń - Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw.