Przedsiębiorstwo XXI wieku - relacja z konferencji

5 grudnia 2017 r. odbyła się IV konferencja naukowa z cyklu: "Przedsiębiorstwo XXI wieku - Doświadczenia i Perspektywy Zarządzania" zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronat nad konferencją sprawował J.M. Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Uroczystego otwarcia dokonał Kierownik Katedry dr hab. Adam Samborski, prof. UE a przesłanie do uczestników konferencji wygłosiła Dziekan Wydziału Zarządzania prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska oraz prof. zw. dr hab. Barbara Woźniak – Sobczak – pomysłodawczyni konferencji.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych ośrodków akademickich, reprezentujący m.in.: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Interesujące wystąpienie miał także przedstawiciel biznesu reprezentujący Doxa Capital sp. z o.o.

Obrady przeprowadzono w trzech panelach tematycznych:

 • Panelowi pt. "Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Niepewność –zarządzanie wiedzą - rynek pracy" przewodniczył prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz, a referaty wygłosiły: dr Agnieszka Dziubińska, mgr Anna Dolot, dr Anna Bagieńska, dr Zofia Gródek-Szostak oraz dr Helena Bulińska-Stangrecka.

 • Panelowi pt. "Przedsiębiorstwo XXI wieku – nowe modele biznesowe, kreatywność, specyfika kultur narodowych" przewodniczył prof. zw. dr hab. Jan Duraj, a referaty wygłosili: dr inż. Elżbieta Marcinkowska, dr Katarzyna Caban, dr Katarzyna Jabłońska - Karczmarczyk, dr Maria Roszkowska – Menkes oraz mgr Piotr Nowak.

 • Panelowi pt. "Małe i średnie firmy w gospodarce – uwarunkowania rozwoju" przewodniczył dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK, a referaty wygłosili: dr Magdalena Ratalewska, dr inż. Łukasz Wściubiak, dr Paweł Głodek, mgr Karolina Białek oraz mgr Agnieszka Drews.

Wygłoszone referaty oraz rzeczowa debata stały się platformą merytorycznej wymiany doświadczeń środowiska akademickiego i biznesowego. Część dyskusyjną konferencji uświetnili swoją obecnością i wystąpieniami m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita,
 • prof. zw. dr hab. Jan Duraj,
 • dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK
 • prof. zw. dr hab. Jan Pyka,
 • dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE; 
 • dr hab. Adam Samborski, prof. UE,
 • dr hab. Włodzimierz Rudny, prof. UE,
 • dr Marcin Komanda
 • mgr Adam Janiszewski,

Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem dr hab. Adam Samborski, prof. UE podsumował obrady i zapowiedział kolejną – V edycję konferencji w 2018 roku. A nad sprawnym przebiegiem konferencji oraz kwestiami organizacyjnymi pieczę sprawował dr hab. Włodzimierz Rudny, prof. UE - Kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego.