Publikacja naszego naukowca w prestiżowym wydawnictwie


W marcu 2018 roku w renomowanej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer, opublikowano pozycję pt.: "Information Technology for Management. Ongoing Research and Development" (LNBIP 311) pod redakcją dr hab. Ewy Ziemby, prof. UE.

Serdecznie zapraszamy do lektury