Publikacja naszych naukowców w prestiżowej monografii

W monografii wydanej przez Springer International Publishing ukazała się publikacja, której autorkami są nasi naukowcy dr Anna Doś oraz dr Monika Foltyn-Zarychta. Serdecznie gratulujemy!


Dr Anna Doś z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Dr Monika Foltyn-Zarychta z Katedry Inwestycji i Nieruchomości opublikowały rozdział pt.: "Socially Responsible Investment and Fiduciary Duties of Mutual Funds" w prestiżowej monografii: "Corporate Governance in Banking and Investor Protection" pod redakcją Belén Díaz Díaz, Samuela Idowu oraz Philipa Molyneux wydanej przez Springer International Publishing.

W rozdziale autorki rozważają problem rozbudowania funkcji użyteczności inwestora o parametry nie-finansowe oraz identyfikują najlepsze praktyki kluczowe dla rzetelnej realizacji obowiązków powierniczych funduszy inwestycyjnych realizujących strategię inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

Link do publikacji