Publikacja pracownika Uczelni w prestiżowym czasopiśmie

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa dr Anny Doś oraz prof. Francesco Pattarin (prof. Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia) został opublikowany w czasopiśmie Business Ethics, the Environment and Responsibility wydawnictwa Wiley (IF 2021 = 6.967, punktacja MNiSW = 100 pkt).


kobieta pisząca na komputerze

Miło nam poinformować, że artykuł pt. "Drivers of CSR anchoring in transition economies: Evidence from Poland" autorstwa dr Anny Doś (Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych) oraz prof. Francesco Pattarin (prof. Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia) został opublikowany w czasopiśmie Business Ethics, the Environment and Responsibility wydawnictwa Wiley.

Czasopismo należy do ścisłej czołówki czasopism z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu (IF 2021 = 6.967, punktacja MNiSW = 100 pkt). 

Więcej informacji