Rekrutacja na szkolenia dla pracowników

Zapraszamy na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych pt. "Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach".


Rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu pt. "Doskonalenie kompetencji dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach". Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie wykorzystania: nowoczesnych metod kształcenia, umiejętności językowych oraz narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym. Zapraszamy do zapoznania się z wykazem i harmonogramem szkoleń na stronie projektu.

Szkolenia skierowane są do pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie nabytych umiejętności w procesie dydaktycznym realizowanym w kolejnym semestrze po ukończeniu szkolenia.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.