Reprezentacja UE Katowice na Konferencji BIN 2018

W dniach 2-3 lipca 2018 roku w Gliwicach odbyła się coroczna konferencja oraz spotkanie Sieci Biznesu i Innowacji – BIN organizowane przez Politechnikę Śląską i Regionalny Punkt Kontaktowy. W drugim dniu konferencji naszą Uczelnię reprezentowała dr Sylwia Słupik z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej.


Celem konferencji było połączenie partnerów z różnych dyscyplin i sektorów przemysłu, aby stworzyć możliwości współpracy oraz kreować warunki do powstawania konsorcjów projektowych ze środowiskami naukowymi w poszukiwaniu wspólnych wartości i inspiracji. Prezentacje i dyskusje skupiały się na bieżących wyzwaniach i rozwiązaniach w dziedzinie nauki i technologii.

W tym roku nasz Uniwersytet reprezentowała dr Sylwia Słupik kierownik projektu ECO-BOT, która została zaproszona do przedstawienia prezentacji nt. "Smart energy - raising consumer awareness - ECO-BOT - an exemplary project".

Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać na stronie konferencji: www.bin-gliwice.polsl.pl