Seminarium "Innowacje a rynek kapitałowy w Polsce"

16 maja br. w Auli CNTI odbędzie się seminarium naukowe pt.: "Innowacje a rynek kapitałowy w Polsce". Celem seminarium jest prezentacja zmian jakie zachodzą na rynku kapitałowym w Polsce, a w szczególności rynku giełdowym w związku z szeroko pojętymi innowacjami finansowymi oraz opracowaną przez Ministerstwo Finansów Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego.


Organizatorzy chcą, aby cel ten został osiągnięty w drodze wymiany poglądów między środowiskiem naukowym reprezentowanym przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach a praktykami reprezentującymi:

  • Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Ministerstwo Finansów,
  • Komisję Nadzoru Finansowego,
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
  • Noble Securities SA,
  • Dom Maklerski BDM S.A.,
  • Global BD Trading.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.