Seminarium nt. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt. "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i jej potencjał społeczno-finansowy" z udziałem przedstawicieli GZM, Agnieszki Szołtysik, Skarbnika Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Andrzeja Kolata, Dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej.


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i jej potencjał społeczno-finansowy

Tematyka seminarium obejmuje następujące problemy:

  • Rys historyczny procesów metropolizacji aglomeracji miejskich
  • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Zadania i obszary działania
  • Gospodarka środkami GZM w kontekście wieloletniej prognozy finansowej dla Metropolii

Seminarium odbędzie się w dniu 16 maja 2019 w godz. 9:50-11:30 w auli CNTI (ul. Bogucicka 5).