Seminarium nt. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

6 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która dotyczy przede wszystkim nowych obowiązków w firmach.


Seminarium nt. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Podczas szkolenia wyjaśnimy, dlaczego projektowana nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych stanowić będzie generalne narzędzie kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa w zgodności z prawem, jak i to, w jaki sposób zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi sankcjami. 

Postaramy się zaprezentować nową i jak się wydaje coraz bardziej potrzebną funkcję Compliance Officera, czyli osoby odpowiedzialnej w firmie za wdrożenie i przestrzeganie procedur zgodności z prawem.

Udział w spotkaniu umożliwia uzyskanie punktów szkoleniowych niezbędnych w realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego w ORA i OIRP.

Miejsce i termin BEZPŁATNEGO szkolenia
6 marca 2019, godz. 15.00 – 16.30
Sala 5.15 budynek CNTI, Bogucicka 5, Katowice

Rejestracja uczestników