Seria spotkań, rozmów i debat nt. sztucznej inteligencji

Dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE − kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji − uczestniczył w serii spotkań, rozmów i debat w Ministerstwie Cyfryzacji (MC) w sprawie strategii rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w Polsce z udziałem m.in. Wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Spotkania miały charakter debaty i były świetną okazją do stworzenia platformy dyskusyjnej i doradczej. Zaproszenie miało również związek z najnowszą strategią Unii Europejskiej w tym sektorze.


Seria debat nt. sztucznej inteligencji z udziałem UE

 • 24 maja 2018 r. rozpoczęto rozmowy nt. strategii rozwoju AI w Polsce. Prof. Michalik otrzymał zaproszenie do panelu eksperckiego nt. AI „(roundtable”) z udziałem wicepremiera i ministra Jarosława Gowina oraz Wiceministra Cyfryzacji;

 • 25 czerwca 2018 r. nasz pracownik naukowy został zaproszony przez Ministra Cyfryzacji do rozmowy nt. wspomnianej strategii AI z udziałem dyrektora i doradcy Ministra MC;

 • 2 lipca 2018 r. odbyła się debata specjalistyczna nt. strategii AI na zaproszenie z Ministerstwa Przemysłu i Technologii w Warszawie;

 • 6 lipca 2018 r. prof. Michalik został zaproszony przez Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie do debaty grup eksperckich z dziedziny sztucznej inteligencji, w ramach strategii rozwoju AI w Polsce. Debata miała charakter doradczy dla wiceministra i dyrektora oraz często sprostowywano pewne narosłe nieporozumienia związane z AI. Profesor aktywnie prezentował swoje stanowisko, uczestnicząc we wszystkich panelach tematycznych agendy, tj.:

  • Gospodarka oparta na danych (w tym wsparcie dla wdrożenia AI przez firmy);
  • Finansowanie badań i rozwoju;
  • Edukacja;
  • Etyka i prawa człowieka (w tym kwestie prawne).

Spotkania te potwierdziły rolę prowadzenia badań i dydaktyki w zakresie AI, jako obszaru badawczego informatyki na naszej Uczelni. Większość zastosowań informatyki, ale także AI dotyczy zastosowań w biznesie i zarządzaniu. Nie można zatem pominąć dziś informatyki oraz sztucznej inteligencji w kontekście szeroko rozumianej ekonomii.

Poza merytorycznymi debatami i spotkaniami była to również świetna okazja do promocji naszej Uczelni, a w szczególności Wydziału Informatyki i Komunikacji, w tym także nowego Zakładu Sztucznej Inteligencji.