Spotkanie dla młodych naukowców

18 maja br. na naszym kampusie odbyło się spotkanie dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich poświęcone rozwojowi kariery naukowej oraz możliwościom pozyskania środków zewnętrznych na realizację badań.


Wykłady w ramach spotkania poprowadzili:

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Wydział Ekonomii: "Ścieżka kariery naukowej",

dr Patrycja Klimas, Katedra Teorii Zarządzania, Wydział Zarządzania: "Grant badawczy to nie Święty Graal, ale gdzie i jak go zdobyć?".