Standardy pisania artykułów do prestiżowych czasopism

Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej - dr hab. Barbara Kos, prof. UE zaprasza na seminarium pt. "Standardy pisania artykułów naukowych do prestiżowych czasopism", które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30 w Auli CNTI.


Celem seminarium będzie przedstawienie jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (i polskim) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych czasopismach.

Uczestnicy seminarium uzyskają odpowiedź na trzy zasadnicze pytania:

  1. Jak przygotować się do napisania "dobrego" artykułu naukowego?
  2. W jaki sposób skonstruować "dobry" artykuł naukowy?
  3. W jakim zakresie uwzględnić uwagi recenzentów i  redaktora?

Spotkanie poprowadzi: prof. dr hab. Ewa Ziemba, redaktor naczelna "Journal of Economics and Managemenet", doświadczona redaktor oraz recenzentka w kilkudziesięciu czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wielokrotnie nagradzana autorka artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach.

Zapraszamy!