Stypendia im. A. von Humboldta Fundacji Nauki Polskiej

Fundacja Nauki Polskiej uruchomiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.


Stypendia im. A. von Humboldta Fundacji Nauki Polskiej

Od 6 czerwca do 30 września 2019 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania.

Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.

Szczegóły na stronie Fundacji Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl