Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [relacja]

W czwartek 11 stycznia 2018 roku – w 81. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje święto. Uroczystość odbyła się w noszącej imię założyciela i pierwszego rektora uczelni Auli im. dr. Józefa Lisaka.


Obchody rozpoczęły się tradycyjnym odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur" oraz hymnu państwowego. Uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów otwarł rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. – "Uczelnia kształci kadry dla Rzeczpospolitej, wnosimy wkład w rozwój nauki. O naszych sukcesach dobitnie świadczą wyniki parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, które podsumowano i ogłoszono kilka tygodni temu. (…) Mamy co świętować w dniu, który upamiętnia podjęcie przez uczelnię zajęć dydaktycznych w 1937 roku. Górny Śląsk 81 lat temu wyraźnie zaakcentował potrzebę budowania gospodarki na wiedzy, wiedzy ekonomicznej, a dziś naszym zadaniem jest rozwijanie myśli naszego założyciela dr. Józefa Lisaka." – mówił rektor, zwracając się do całej społeczności akademickiej i przybyłych gości.  – "Rozpoczynamy nasze świętowanie, radujmy się, bo mamy ku temu powody. Vivat Academia, Vivant Professores!" – zakończył.

Po przemówieniu rozpoczynającym uroczystość, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka w asyście rektora wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP. Wręczono 10 Krzyży Zasługi (2 Złote, 3 Srebrne i 4 Brązowe) oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę (3 Złote, 5 Srebrnych i 3 Brązowe). Wicewojewoda życzył odznaczonym kolejnych sukcesów, pomyślności w dalszym życiu zawodowym i osobistym oraz tego, by "najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska rozwijała się i abyśmy wszyscy żyli w spokojnym, dumnym kraju".

Następnie głos zabrała dr hab. Barbara Kos, prof. UE, prorektor ds. nauki i kadry akademickiej. Poprowadziła dalszą część obchodów, rozpoczynając od uroczystego nadania tytułów honorowych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 12 pracownikom, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój uczelni i przeszli w stan spoczynku. Więcej o nadanych odznaczeniach państwowych i tytułach profesorów honorowych

Święto Uczelni zakończyło uroczyste wręczenie 9 dyplomów habilitacyjnych i 15 dyplomów doktorskich. – "Alma Mater jest z Was dumna. Pamiętajcie, że nauka to poświęcenie, trud i globalna konkurencja, ale też i ogromna satysfakcja." – mówił podczas uroczystości rektor, zwracając się do promowanych. W ich imieniu przemówiła z kolei dr hab. Izabela Sztangret, która wyraziła wdzięczność władzom uczelni, wydziałów i pracownikom administracji za stworzenie możliwości oraz warunków urzeczywistnienia marzeń planów i aspiracji naukowych. – "Dziękuję naszym promotorom i mentorom naukowym za przekazane nam wartości - te merytoryczne, intelektualne, którymi dzieliliśmy się podczas licznych spotkań i prowadzonych nań konstruktywnych dyskusjach (…), za wsparcie w chwilach zwątpienia, strapienia, na tej trudnej wieloetapowej drodze osiągania tytułu naukowego." – mówiła. Więcej o promocjach doktorskich i habilitacyjnych

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, którą śpiewem uświetnił Chór UE Katowice, goście poczęstowani zostali urodzinowym tortem.

Zobacz galerię zdjęć