VIII Konferencja Naukowa Wydziału Ekonomii

Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. inż. Celina Olszak dziękuje za przybycie na VIII Konferencję Naukową Wydziału Ekonomii - 2017: "Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu".


Konferencja odbyła się 20 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 15:30 w Auli CNTI.

Celem konferencji były:

  • dyskusja nad nowymi koncepcjami w ramach ekonomii głównego nurtu i podejściach alternatywnych,
  • wymiana poglądów na temat nowych koncepcji w naukach o zarządzaniu,
  • identyfikacja głównych kierunków badań realizowanych w ekonomii i zarządzaniu,
  • refleksja nad kondycją nauk ekonomicznych w obliczu nowych zjawisk i problemów gospodarczych,
  • prezentacja wyników badań naukowych katedr Wydziału Ekonomii,
  • poszukiwanie wspólnych obszarów badań jako przesłanki tworzenia międzykatedralnych i międzyuczelnianych zespołów badawczych. 

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej konferencji: http://www.ekonomia.ue.katowice.pl/

Wszystkim obecnym dziękujemy za aktywny udział!