Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zaprasza na "Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych (II edycja)", organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina.


Warsztaty z prawa autorskiego dla pracowników naukowych

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym.            

Dodatkowo w trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w tym bezzwrotnych dofinansowań dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej,  środków na wynagrodzenia autorskie za publikację utworów w czasopismach naukowych oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w Auli im. Prof. Z. Messnera (5 piętro), w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 5. (czas trwania około 2 godzin + pytania uczestników)

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez rejestrację na stronie www.warsztaty-kopipol.pl oraz przesyłania propozycji interesujących Państwa pytań z zakresu tematycznego wskazanego powyżej bezpośrednio do Stowarzyszenia Kopipol na adres mailowy: jacek@kopipol.pl 

Program warsztatów:

  1. Utwór, jako przejaw działalności twórczej pracownika naukowego, z uwzględnieniem kwestii ochrony pomysłu - prof. Ewa Ferenc-Szydełko,
  2. Uprawnienia autora dzieła naukowego do utworu, w tym do utworu pracowniczego, z uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym - prof. Ewa Ferenc-Szydełko,
  3. Przejście autorskich praw majątkowych - mec. Maria Grzeszczyk,
  4. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - mec. Maria Grzeszczyk,
  5. Opłaty reprograficzne, jako rekompensata za korzystanie z utworu naukowego przez osoby trzecie dla użytku osobistego - Jacek Kargul,
  6. Odpowiedzi na pytania uczestników Warsztatów.

Przydatne linki: