Wyniki konkursu MINIATURA 1

Informujemy, iż Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.: MINIATURA 1.


MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje.

Dofinansowanie na projekt otrzymał dr Sebastian Marek Twaróg, projekt pt. "Pomiar poziomu koordynacji sieci - konstrukcja i testowanie skali pomiarowej", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania.

Serdecznie gratulujemy!    

Wyniki konkursów