Wywiad pracownika WIiK nt. sztucznej inteligencji

Prof. Krzysztof Michalik, pracownik Zakładu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki i Komunikacji, udzielił obszernego wywiadu w odpowiedzi na wykład w Open University nt. "antropologicznych i społecznych konsekwencji rozwoju AI", w tym zwłaszcza ideologii "transhumanizmu".


Wywiad pracownika WIiK nt. sztucznej inteligencji

Transhumanizm w kontekście AI (Sztuczna inteligencja, ang. Artificial Intelligence) wychodząc z założenia, że człowiek w swej budowie i umysłowości jest niedoskonały, zakłada, iż postęp technologiczny przyspieszy "przemianę" i doskonalenie człowieka, a zwłaszcza impetu tym nie-naukowym poglądom dodał rozwój sztucznej inteligencji. Dlatego jednym z kluczowych pojęć jest tzw. osobliwość (ang. singularity), analogiczne do znanego z astrofizyki w przypadku czarnych dziur. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadów poświęconych tematyce transhumanizmu w kontekście sztucznej inteligencji [1] [2] oraz artykułu dostępnego jako skrót do artykułu do wspomnianego wykładu.

Przypominamy, że pierwsza część wykładu dostępna jest na kanale YouTube.