Consumer Awareness Mobile Application Project

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach po raz kolejny był gospodarzem międzynarodowego programu pt.: "Consumer Awareness Mobile Application Project". Naszą uczelnię reprezentowali studenci z kierunku International Business.


Consumer Awareness Mobile Application Project

W ramach programu studenci oraz wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Howest University College z Belgii oraz Universite Savoie Mont Blanc z Francji wspólnie pracowali nad stworzeniem gry i aplikacji mobilnej ConsuMee, służącej badaniu poziomu świadomości konsumenckiej. Celem Consumer Awareness Mobile Application Project (CAMAP) jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy teoretycznej na temat praw konsumenckich na rynku międzynarodowym i wynikającej z tego świadomości konsumenckiej, a także praktycznych umiejętności tworzenia aplikacji mobilnych.

Aplikacja mobilna ConsuMee powstaje w ramach realizowanego przez naszą uczelnię międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. "Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness: Consume-aware". Projekt otrzymał finansowanie w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe w akcji Partnerstwa Strategiczne i realizowany jest wraz z 8 europejskimi uczelniami, z naszą na czele.

Consumer Awareness Mobile Application Project zorganizowany został przez Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomira Smyczka wraz z Kołem Naukowym Awarnet Club, działającym przy Katedrze Badań Konsumpcji, pod kierunkiem mgr Marty Grybś-Kabocik.

Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
Consumer Awareness Mobile Application Project
fot. Joanna Andrychiewicz
Consumer Awareness Mobile Application Project