Dołącz do Legii Akademickiej!

22 grudnia br. upływa termin naboru wniosków do Legii Akademickiej - szkolenia wojskowego, skierowanego do studentów posiadających polskie obywatelstwo i ceniących wartości: Odwaga, Ojczyzna, Patriotyzm, Przygoda, Pasja.


LEGIA AKADEMICKA to program pilotażowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do studentów uczelni publicznych i niepublicznych dowolnego roku studiów, posiadających polskie obywatelstwo.

Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych. Szkolenie teoretyczne realizowane będzie przez rekomendowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej wykładowców w następującym wymiarze godzin:

  • I moduł (podstawowy) - czas szkolenia teoretycznego wynosi 30 godzin lekcyjnych,
  • II moduł (przygotowuje do dowodzenia drużyną) - czas szkolenia wynosi 20 godzin lekcyjnych,
  • III moduł (przygotowuje do roli instruktora) - czas szkolenia wynosi 15 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia ma przygotować słuchaczy do egzaminu na oficera. Zajęcia praktyczne realizowane będą w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Zasadniczym celem szkolenia teoretycznego jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych (21 dni szkolenia w przypadku modułu podstawowego).

Na program szkolenia składają się 4 działy (30 godzin zajęć). Są to:

  • Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego (przedmioty: Regulaminy, Kształcenie obywatelskie, Profilaktyka i dyscyplina wojskowa) - 4 godziny
  • Szkolenie bojowe (przedmioty: Taktyka, Szkolenie strzelecka) - 17 godzin
  • Szkolenie logistyczne (przedmioty: Budowa i eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Zabezpieczenie logistyczne) - 2 godziny
  • Szkolenie ogólne (przedmioty: Szkolenie prawne, SERE - Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka, Szkolenie medyczne) - 7 godzin

Kandydaci do Legii Akademickiej mogą uzyskać więcej informacji u Specjalisty ds. Kancelarii Niejawnej i Obrony Cywilnej w każdy czwartek i piątek w godz. 10:00-14:00, tel. kontaktowy 32 257 71 88.

Wnioski o przystąpienie do programu Legii Akademickiej przyjmuje Biuro Dydaktyki (sala 16 w budynku L) w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Termin zakończenia rekrutacji upływa 22 grudnia 2017 r.

DOC | 45 KB
PDF | 224 KB