Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

Do 15 października br. można wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego. Za najlepszą pracę magisterską można otrzymać nagrodę w wysokości 3 000 zł. Natomiast dla autora nagrodzonej rozprawy doktorskiej przewidziano 5 000 zł. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!


Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”


Jest to pierwsza edycja tego Konkursu, adresowanego do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie, kondycję i potencjał rodziny, jako elementu struktury społecznej, dzięki któremu ład społeczno-kulturowy funkcjonuje i może się rozwijać. 

Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor, recenzent pracy oraz indywidualnie autor pracy. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na Uczelniach w latach 2016/2017 oraz 2017/2018.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!

Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać do 15 października 2018 r. 

Więcej szczegółów 


Pliki:
Regulamin_2018.pdf382 K