Konkurs na najlepszą pracę naukową nt. własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił już XVII edycję Konkursu, do którego mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych.


photo

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2019 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem "konkurs na pracę"

Laureaci wcześniejszych edycji konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów. 

Jednocześnie Urząd Patentowy organizuje również konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl
Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.