Konkurs na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ogłasza VII edycję Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Prace na konkurs można zgłaszać do 31 marca 2019 r.


Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Zgłaszanie prac trwa do 31 marca 2019 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. hm. Adama Massalskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Związku Harcerstwa Polskiego.