Konkurs o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej serdecznie zapraszają studentów UE Katowice na III edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.


Konkurs obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych, jak i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego. Organizatorzy są zainteresowani pracami tematyki polskiej i międzynarodowej. Pracę należy zgłaszać do 26 kwietnia 2019 r.

Konkurs obejmuje:

  • prace doktorskie obronione w latach 2017 - 2018,
  • prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w roku 2018.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z kompletną dokumentacją należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2019 r.w Biurze Rzecznika Finansowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Regulamin Konkursu oraz Harmonogram Konkursu oraz załączniki do regulaminu (karta oceny, skład Jury).