Kredyt bez odsetek? Bankowość muzułmańska

We wtorek 23 stycznia 2018 r. odbył się wykład dziekański dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, na który studentów zaprosił Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.


Wykład pt. "Kredyt bez odsetek? Bankowość muzułmańska" odbył się 23 stycznia o godzinie 9:50, w Auli A. Prowadząca wykład dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska jest prof. SGH, gdzie pracuje w katedrze Studiów Politycznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest również prodziekanem na tej uczelni. W swoim dorobku naukowym głównie zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Więcej informacji na temat dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej.

Adresatami wykładu w głównej mierze byli studenci III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, których program studiów obejmuje przedmiot Finanse międzynarodowe. 

Kwestie muzułmańskie zainteresowały nie tylko studentów, ale także i Władze Wydziału reprezentowane niemal w pełnym składzie, przez Dziekana Wydziału prof. Andrzej Piosika, Prodziekana ds. Nauki prof. Krzysztofa Marcinka, Prodziekan ds. Studiów II Stopnia dr Krystynę Mitręgę-Niestrój oraz Kierownika Dziekanatu mgr Alinę Kowolik.

Pani Profesor w swoim wykładzie zaprezentowała nie tylko kwestie związane stricte z finansami, ale także odniosła się do spraw kulturowych i religijnych.