Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Stypendialnego

Od 15 lutego do 15 kwietnia potrwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Do składania wniosków zapraszamy wszystkich studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.


Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:

  • osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
  • udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • są zameldowani w województwie śląskim;
  • nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 kwietnia 2018 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Funduszu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!