Projekt "Inteligencja Finansowa"

Inteligencja Finansowa to ogólnopolski projekt tworzony cyklicznie od kilkunastu lat przez SF BCC mające na celu zachęcić młodych ludzi do pogłębiania wiedzy na temat szeroko pojętych finansów. Jest to pierwsza edycja w regionie Katowice. Podczas wydarzenia 15 kwietnia odbędą się prelekcje i warsztaty prowadzone przez osób ze świata finansów.


Studenckie Forum Business Centre Club tworzą młodzi, ambitni i kreatywni ludzie. Misją naszej organizacji jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodych osób. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz mobilizujemy młodych ludzi, pokazując, że odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Poprzez prelekcje, warsztaty i wspólne spotkania poszerzamy wiedzę w zakresie finansów i ubezpieczeń, a także dajemy możliwość rozbudowania sieć przydatnych kontaktów.

Więcej informacji nt. ogólnopolskiego projektu "Inteligencja Finansowa" realizowanego przez Studenckie Forum Business Centre Club w wydarzeniu na Facebooku.