Projekt Naukowego Koła Logistyki we współpracy z firmą DB Schenker Rail Polska S.A.

W dniach od 1 marca – 30 czerwca 2015 r. członkowie Naukowego Koła Logistyki realizują projekt "Stworzenie modelu rozliczania usług logistycznych na magazynie firmy DB Schenker Rail w Rybniku" przy współpracy z firmą DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą w Rybniku.


Grupę projektową tworzą studenci: Caniboł Kacper, Kaim Michał, Karpińska Olga, Kowalczyk Grzegorz, Nadolna Katarzyna, Senkała Julia oraz koordynator merytoryczny projektu - Izabela Preś.

Firma DB Schenker Rail Polska S.A. to znana w całej Europie, niemiecka firma logistyczna, która zajmuje się naprawą lokomotyw oraz pociągów. Przedsiębiorstwo jest "spółką-córką" firmy DB Schenker Logistics, która to, z kolei zajmuje się logistyczną obsługą przewozów na terenie Europy. Kierownik Magazynu firmy w Rybniku - Pan Maciej Nowosad, jest inicjatorem projektu, ponieważ zdecydował się na współpracę z Naukowym Kołem Logistyki "Dialog" w celu jego zrealizowania.

Zadaniem głównym dla studentów jest wycena usług: pojedynczego przyjęcia dostaw na magazyn, pojedynczej kompletacji zamówienia na produkcję oraz wydania towaru na produkcji, gdzie znajduje się miejsce napraw lokomotyw i wagonów.

Przez 4 miesiące członkowie Koła organizowali wizyty w siedzibie firmy w Rybniku, aby móc poznać zachodzące na magazynie procesy. Następnie na podstawie danych pozyskanych z systemu firmy oraz własnej keratynowości studentów, można było dokonać kalkulacji dotyczących analizowanych procesów.

Co więcej, grupa projektowa, miała okazję zapoznać się z narzędziami japońskiej koncepcji Lean Manufacturing, takimi jak: system Kanban, Kaizen oraz fotografią czasu pracy magazynierów. Wiązało się to z realizacją kolejnych etapów projektu, a mianowicie weryfikacją czynności dodających wartość dla klienta, a czynnościami będącymi marnotrawstwami w czystej postaci. Studenci tworzyli w programie Ms Excel, specjalnie do tego służące arkusze – Standard Work Combination Sheet – gdzie analizowali pod względem wartości, czynności wykonywane przez danego pracownika firmy.

Projekt zmierza ku końcowi, gdyż dokonywane są ostatnie poprawki w stworzonych arkuszach i raportach. Zwieńczeniem projektu, będzie oficjalne spotkanie grupy projektowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z Kierownikiem Magazynu, Panem Maciejem Nowosad. Podczas spotkania, zostaną rozdane referencje wszystkim uczestnikom grupy za realizację projektu. Ponadto, Naukowe Koło Logstyki "Dialog" nawiązało współpracę z firmą logistyczną, co na pewno jest bardzo dobrym aspektem dla członków Koła.