Rekrutacja do programu TOP Young

Ruszyła rekrutacja do prestiżowego programu Top Young 100 skierowanego do najlepszych studentów kierunków związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw w Polsce.


Rekrutacja do programu TOP Young

Program Top Young 100 tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów kierunków zarządzania łańcuchem dostaw na rynku zawodowym.

Program jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. 

Opiekunami projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są: dr Krzysztof Niestrój z Katedry Logistyki Ekonomicznej oraz dr Grzegorz Krawczyk z Katedry Transportu.

Dzięki uczestnictwu w programie:

  • możesz współpracować z największymi przedsiębiorstwami w branży, realizując wybrane przez siebie wyzwania biznesowe,
  • masz okazję zyskać cenne doświadczenie zawodowe wzbogacone o praktyczną wiedzę z branży,
  • masz niepowtarzalną szansę zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom, 
  • masz okazję zdobywać cenne wskazówki oraz uczyć się od mentorów będących managerami wyższego szczebla w największych przedsiębiorstwach,
  • masz szansę na udział w szkoleniach adekwatnych do Twoich potrzeb,
  • masz niepowtarzalną okazję na współpracę ze studentami z całej Polski.

Jeżeli:

  • jesteś studentem II stopnia lub ostatniego roku studiów I stopnia na kierunku związanym z łańcuchem dostaw,
  • Twoje zainteresowania związane są z logistyką,
  • posiadasz znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2...

APLIKUJ!

Więcej informacji nt. rekrutacji do programu na stronie oraz na fanpage'u.