Spotkania adaptacyjne dla studentów I roku

Pod koniec września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędą się spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia stacjonarnych.


Uroczystości na poszczególnych wydziałach obejmować będą m.in. powitanie studentów przez dziekana wydziału, wystąpienie JM Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE, omówienie Regulaminu Studiów, wystąpienie zaproszonych gości, a także immatrykulację i złożenie ślubowania.

W harmonogramie uroczystości przewidziano również spotkania organizacyjno-formalne, na których nowo przyjęci studenci będą mogli:

  • dokonać wpisu na pierwszy rok studiów (należy zabrać ze sobą dowód osobisty),
  • odebrać legitymację studencką,
  • ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków – koszt 40 zł/rok (dla zainteresowanych).

Terminy dni adaptacyjnych na poszczególnych wydziałach:

Informacje nt. dni adaptacyjnych dla studentów na kierunkach pozostałych trybów i stopni zostaną podane na stronach wydziałów.