Stypendia dla studentów z woj. śląskiego

Trwa nabór wniosków do XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Do 16 października wszyscy studenci, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą wysłać wnioski o przyznanie stypendium.


Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych zameldowani w województwie śląskim, którzy:

  • osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen z egzaminów minimum 4,5;
  • udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną letnią sesję egzaminacyjną w 2017 roku i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS. Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 16 października 2017 r. na adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego, ul. Cicha 20, 40-116, Katowice.

Wniosek oraz więcej informacji można znaleźć na stronie Funduszu