Targi kół naukowych Students’ Science Expo 2018

3 października br. odbędą się pierwsze w Polsce targi kół naukowych Students’ Science Expo. III etap rejestracji trwa do 16 września - zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!


Pokaż się!

Students’ Science Expo to inicjatywa wspierająca rozwój polskich kół naukowych, to także możliwość pokazania innowacyjnych pomysłów i wynalazków w szerokim wachlarzu dziedzin naukowych. Ciekawa tematyka i skala organizacji sprawia, że staje się ono reklamą studenckiego ruchu naukowego w Polsce.

Wymień się doświadczeniem!

Targi odbywające się w Hali Stulecia we Wrocławiu to okazja dla studentów wszystkich szkół wyższych w Polsce na wymianę doświadczeń, a także nawiązanie współpracy międzyuczelnianej.

Nawiąż współpracę!

Podczas wydarzenia studenci zrzeszeni w kołach naukowych bęsą mieli szansę na zapoznanie się z czołowymi firmami rynku polskiego i nawiązanie długofalowej współpracy, bezpośrednio wpływającej na wsparcie innowacyjnych projektów kół naukowych.

Połącz biznes z nauką!

Students’ Science Expo łączy w sobie elementy szerzenia wiedzy naukowej, a także stwarza okazję do podniesienia poziomu działań kół naukowych i ich projektów. We wrześniu odbędą się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych po odbyciu których ucvzestnicy będą mieli szansę na skonsultowanie prezentacji i przedstawienie ich podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie.

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.sse.pwr.edu.pl.