Weź udział w konkursie MSZ i zostań dyplomatą

Studencie! Znasz języki, lubisz podróżować i interesujesz się sprawami międzynarodowymi? Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło kolejną edycję naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019A, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.


Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Wymagania dla kandydatów

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu

Wykaz wymagań i dane kontaktowe znajdują się na stronach MSZ oraz KPRM.

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2018 r.