Wizyta studyjna studentów PiF w firmie Marco sp. z o.o.

12 czerwca 2018 r. studenci drugiego stopnia na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (PiF) wzięli udział w zajęciach terenowych w firmie Marco sp. z o. o. zorganizowanych przez dr Martynę Wronka-Pośpiech oraz dr Katarzynę Bratnicką-Myśliwiec z Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego.


Studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy, zwiedzić część biurową, halę produkcyjną oraz magazyn. Ponadto odbyli spotkania z pracownikami, którzy opowiedzieli o zadaniach firmy i o  pracy na poszczególnych stanowiskach. W drugiej części spotkania studenci mieli okazję spotkać się z prezesem Markiem Ślibodą, który opowiedział im o wyzwaniach związanych z zarządzaniem zgodnym z ideą turkusowej organizacji. Zajęcia terenowe były dla studentów okazją skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą.

W imieniu studentów serdecznie dziękujemy za możliwość wizyty oraz cenną wiedzę wyniesioną ze spotkania.