Wyróżnienie pracy dyplomowej naszej absolwentki


Praca licencjacka studentki Justyny Żymełki pt.: "Rachunek kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej opieki na przykładzie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mikołowie", napisana pod kierunkiem naukowym dr Izabeli Emerling pracownika - Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, zdobyła wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepszą pracę z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych.