XIV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic

Do 28 października br. można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Dla najlepszych nagrody pieniężne i rzeczowe!


Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest obronienie pracy w latach 2016‒2019. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie i doktorskie absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Temat rozprawy musi być związany tematycznie z Gliwicami. Rozpatrywane będą tylko opracowania, które nie były zgłaszane w poprzednich edycjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą przesyłać władze uczelni lub wydziału, które mają prawo nadawania tytułu zawodowego licencjata albo magistra lub stopnia naukowego doktora. Absolwenci studiów także mogą zgłaszać swoje rozprawy – do wniosku trzeba wówczas załączyć rekomendację władz uczelni, wydziału albo placówki badawczej.

O przyznaniu nagrody zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.