Coaching Kariery – cykl warsztatów na UE Katowice

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprasza do udziału w cyklu warsztatów nt. coachingu kariery skierowanym do studentów naszego Uniwersytetu.


Spotkania odbędą się: 6, 15, 27 marca oraz 10 kwietnia 2018 r. w godzinach 15:30 - 18:00.

Program cyklu:

  • Budowanie świadomości (2 spotkania) – rozpoznanie wartości i potrzeb w zakresie pracy zawodowej, diagnoza potencjału zawodowego (mocne i słabe strony, poziom motywacji, role zespołowe etc), określenie własnego celu w kontekście budowania ścieżki kariery.

  • Planowanie działań (1 spotkanie) – praca nad celem i możliwymi drogami jego realizacji (praca na opcjach).

  • Działanie (1 spotkanie) – budowa harmonogramu działań, zapewnienie sobie wsparcia w realizacji planu działania (nawyki, kotwice).

Cykl poprowadzi dr Danuta Babińska, dyplomowany coach Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, absolwentka Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO, tutor akademicki oraz doświadczony wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Miejsce spotkań: Sala 01/03, Budynek N (ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, Katowice)

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia. Obowiązują zapisy (liczba miejsc ograniczona). Osoby zgłaszające się do projektu deklarują udział we wszystkich czterech spotkaniach. Zapisz się na szkolenia

Uwaga! Trwają zapisy na listę rezerwową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Twoja Kariera oraz Facebooku.