Coaching Kariery – cykl warsztatów na UE Katowice

Zakończył się cykl warsztatów nt. coachingu kariery skierowany do studentów UE Katowice. Organizatorem wydarzenia było Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego. Warsztaty poprowadziła dr Danuta Babińska.


Spotkania odbyły się: 6, 15, 27 marca oraz 10 kwietnia 2018 r.

Program cyklu:

  • Budowanie świadomości (2 spotkania) – rozpoznanie wartości i potrzeb w zakresie pracy zawodowej, diagnoza potencjału zawodowego (mocne i słabe strony, poziom motywacji, role zespołowe etc), określenie własnego celu w kontekście budowania ścieżki kariery.

  • Planowanie działań (1 spotkanie) – praca nad celem i możliwymi drogami jego realizacji (praca na opcjach).

  • Działanie (1 spotkanie) – budowa harmonogramu działań, zapewnienie sobie wsparcia w realizacji planu działania (nawyki, kotwice).

Cykl poprowadziła dr Danuta Babińska, dyplomowany coach Uniwersytetu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, absolwentka Szkoły Coachingu Grupowego i Zespołowego NOVO, tutor akademicki oraz doświadczony wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uczestnicy cyklu otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Twoja Kariera oraz Facebooku.