Debata konstytucyjna z udziałem naszego eksperta

Nasz pracownik dr hab. Jan Wojtyła, prof. UE w piątek 25 sierpnia w Gdańsku wziął udział w debacie inaugurującej kampanię informacyjną przed zapowiadanym referendum w sprawie zmiany Konstytucji RP. W spotkaniu udział wzięli także prezydent RP, przedstawiciele NSZZ Solidarność, marszałek Senatu RP, naukowcy oraz przedstawiciele środowisk pozarządowych.


Organizatorem dyskusji był NSZZ Solidarność. Konferencja pod hasłem "Konstytucja dla obywateli, nie dla elit?" odbyła się w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji w czasie uroczystości w święto Konstytucji 3 Maja wyszedł prezydent Andrzej Duda. Powiedział wówczas, że chce, aby referendum w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku, gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod koniec maja zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum odbyło się 11 listopada 2018 r. W ocenie prezydenta Polacy powinni móc wypowiedzieć się na temat obowiązującej od 20 lat konstytucji i określonego w niej modelu ustrojowego.

Udział prof. Wojtyły w gronie ekspertów w debacie potwierdza chęć włączania przez Kancelarię Prezydenta RP ekspertów naszej uczelni w dyskusje ważne dla kraju, zgłoszoną podczas spotkania rektorów publicznych uczelni ekonomicznych z prezydentem RP w kwietniu br.

W konferencji udział wzięli: prezydent Andrzej Duda, wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha, szef NSZZ Solidarność Piotr Duda, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. prof. Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Dariusz Dudek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Piotr Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego, były przewodniczący NSZZ Solidarność Marian Krzaklewski i członek prezydium Komitetu Krajowego Henryk Nakonieczny.