Dzień Internacjonalizacji [zapisy]

20 czerwca 2018 r. w murach naszego Uniwersytetu, po raz kolejny odbędzie się "Dzień Internacjonalizacji". Podczas wydarzenia wręczone zostaną również prestiżowe wyróżnienia InterStar.


Dzień Internacjonalizacji to cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników nauki, na temat najnowszych ofert stypendialnych i grantów oraz możliwości finansowania badań naukowych i innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 

W trakcie "Dnia Internacjonalizacji" odbędą się prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, ekspertów z instytucji zewnętrznych oraz naukowców naszej Uczelni realizujących projekty międzynarodowe.

W tym roku swój udział w wydarzeniu potwierdzili eksperci z takich instytucji zewnętrznych jak: NAWA, FRSE, DAAD, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz RPK.

Szczegółowy program "Dnia Internacjonalizacji" oraz formularz rejestracji dostępny na stronie internatowej Biura Współpracy Międzynarodowej: www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji.html