Dzień Internacjonalizacji [zapisy]

20 czerwca 2018 r. w murach naszego Uniwersytetu, po raz kolejny odbędzie się "Dzień Internacjonalizacji". Podczas wydarzenia wręczone zostaną również prestiżowe wyróżnienia InterStar.


Dzień Internacjonalizacji to cykliczne wydarzenie, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej, w szczególności młodych pracowników nauki, na temat najnowszych ofert stypendialnych i grantów oraz możliwości finansowania badań naukowych i innych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. 

W trakcie "Dnia Internacjonalizacji" odbędą się prezentacje przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną, ekspertów z instytucji zewnętrznych oraz naukowców naszej Uczelni realizujących projekty międzynarodowe.

W tym roku swój udział w wydarzeniu potwierdzili eksperci z takich instytucji zewnętrznych jak: NAWA, FRSE, DAAD, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz RPK.

W trakcie "Dnia Internacjonalizacji" jak co wręczone zostanie wyróżnienie dla młodych naukowców z naszej Uczelni za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - InterStar 2018. Wybierając tegorocznego laureata nagrody, wśród kryteriów oceny kandydatów brano pod uwagę przede wszystkim liczbę i znaczenie publikacji zagranicznych, liczbę i charakter wyjazdów zagraniczne oraz udział w projektach o charakterze międzynarodowym. Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda im. prof. Kornelii Karcz za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Szczegółowy program "Dnia Internacjonalizacji" oraz formularz rejestracji dostępny na stronie internatowej Biura Współpracy Międzynarodowej: www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji.html