Forum Dziekanatów z udziałem UE Katowice [relacja]

W dniu 8 czerwca br. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium praktyczne pt.: Organizacja pracy w dziekanatach. W poszukiwaniu dobrych praktyk. Organizatorami wydarzenia były: Dziekanaty Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


W seminarium uczestniczyło blisko 80 osób – w większości pracowników administracyjnych dziekanatów, choć było też kilku prodziekanów aktywnie wspierających inicjatywę. Uczestnicy seminarium reprezentowali  40 jednostek organizacyjnych z 25 uczelni zarówno publicznych jak i prywatnych.

Seminarium spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i okazało się dużym sukcesem. Zaprezentowano 22 dobre praktyki czyli rozwiązania, które w jednostkach prelegentów wypracowano dla usprawnienia pracy i ułatwienia życia wszystkim członkom społeczności akademickiej – od rozwiązań informatycznych i organizacyjnych po różnorodne sposoby przekazywania informacji.

Wartością dodaną seminarium jest możliwość nawiązania i podtrzymywania kontaktów z pracownikami dziekanatów innych uczelni, które niewątpliwie zaowocują w przyszłości. Naszym celem jest stałe podnoszenie standardów obsługi w dziekanatach m.in. dzięki wymianie doświadczeń i ścisłej współpracy na gruncie administracyjnym w ramach ośrodków akademickich w Polsce. Seminarium praktyczne to - po Forum Dziekanatów, które miało miejsce w grudniu 2017 r. -  kolejny kamień milowy przybliżający nas do realizacji tego ambitnego celu.