III Colloquium Przyszłość śląskich miast

27 lutego br. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Colloquium Przyszłość śląskich miast, którego tematem jest "Budowanie atrakcyjności przestrzeni miejskich".


III Colloquium Przyszłość śląskich miast

Celem kolokwium jest ustalenie poziomu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast i możliwości jej kształtowania, a także rozpoznanie relacji i narzędzi współpracy sektorów w budowaniu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast. 

Podczas spotkania poruszone zostaną wątki dotyczące czynników i kryteriów atrakcyjności przestrzeni miejskiej w wymiarze biznesowym, rezydencjalnym i publicznym, jak również relacji między sektorami publicznym, prywatnym i obywatelskim we wspólnym budowaniu atrakcyjności przestrzeni.

Celem kolokwium jest ustalenie poziomu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast i możliwości jej kształtowania, a także rozpoznanie relacji i narzędzi współpracy sektorów w budowaniu atrakcyjności przestrzeni śląskich miast.

Organizatorzy:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  • Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice,
  • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie,
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie,
  • Biblioteka Śląska w Katowicach.

Patronat nad wydarzeniem objęli: prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek - Prezes Oddziału PAN w Katowicach, prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Przewodniczący KPZK PAN w Warszawie oraz Kazimierz Karolczak - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miejsce obrad: Biblioteka Śląska w Katowicach, Audytorium Parnassos.

Więcej informacji na stronie

Wydarzenie na Facebooku

plakat