Inauguracja nowego roku akademickiego


28 września o godz. 10:00 w Auli A im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. W programie zaplanowano m.in. wystąpienie JM Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE oraz uroczystą immatrykulację.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. "Co jest najlepszą inwestycją w innowacje?" wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, profesor zwyczajny na Politechnice Śląskiej w Katowicach, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie przewodniczy jednemu z największych programów strategicznych. 

Uroczystość tradycyjnie uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.