Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

29 września w Auli A im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018.


W programie uroczystości przewidziano:

  • odśpiewanie hymnu państwowego,
  • wystąpienie JM Rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE,
  • immatrykulację,
  • uroczyste odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka,
  • wykład inauguracyjny
    dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE, dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE,
    "Zastosowania estymacji punktowej",
  • występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Msza św. w intencji Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostanie odprawiona 1 października 2017 r. o godzinie 12:15 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach, przy ul. 1 Maja 52.

Wydarzenie było transmitowane na żywo.