Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

W piątek 28 września w auli "A" im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny rok akademicki.


Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur", hymnu państwowego oraz wystąpieniem rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który podsumował krótko kończący się rok akademicki, wyliczając m.in. poprawę pozycji naukowej, mierzoną rezultatami oceny parametrycznej, wzrost jakości kandydatów na studia czy wreszcie dobre wyniki finansowe uniwersytetu. W swoim przemówieniu skupił się jednak przede wszystkim na tym, co przed społecznością akademicką w przededniu wejścia w życie nowego prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego. – "Mając na uwadze cele zakreślone w stworzonej przez naszą społeczność Strategii Uniwersytetu, zmieniliśmy już zgodnie z literą i duchem tych regulacji kluczowe obszary funkcjonowania uczelni" – mówił rektor. Wśród nich wymienił m.in. obiektywizację procesu oceny kadry akademickiej oraz procedur konkursowych, motywację aktywności naukowej, podniesienie progów dostępu na studia dla kandydatów oraz rozwój tzw. trzeciej misji uniwersytetu poprzez ściślejsze związki z otoczeniem. Nawiązał także do oczekiwanych przez środowisko akademickie zmian ustroju uczelni. – "Konstytucja dla Nauki stwarza nowe możliwości, jednak to jak je wykorzystamy, zależy od nas samych. Nie możemy zaprzepaścić szans i dlatego rozpoczynający się rok akademicki będzie czasem wytężonej pracy władz uczelni nad nowym ustrojem uniwersytetu" – podsumował prof. Tomanek. Zapewnił jednak, że "zmiany te nie zakłócą bieżących procesów, nie będą też przeszkodą w realizacji Strategii, która ma uczynić Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ośrodkiem naukowodydaktycznym na najwyższym poziomie, miejscem bezpiecznym, pozwalającym na realizację pasji badawczych i edukacyjnych.". Zobacz także list JM rektora na nowy rok akademicki.

Następnie głos zabrała doradca prezydenta RP dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała list prezydenta skierowany do społeczności akademickiej. Z ramienia MNiSW do społeczności akademickiej zwróciła się natomiast dr Anna Budzanowska, dyrektor generalny w resorcie. Rozpoczynając mówiła, że z przyjemnością przemawia już po raz drugi na "jednej z najszybciej reformujących się - obserwując holistycznie - uczelni na mapie całej Polski". Listy gratulacyjne nadesłali m.in. rektor senior prof. Leszek Żabiński czy marszałkowie Sejmu i Senatu.

Po przemówieniach do uroczystej immatrykulacji, prowadzonej przez prof. dr. hab. Sławomira Smyczka – prorektora ds. edukacji i internacjonalizacji, przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele pięciu wydziałów uczelni. Reprezentowali oni ponad 3000 studentów pierwszego roku. – "Wierzę, że nasza uczelnia stanie się dla was miejscem inspiracji i wielowymiarowego rozwoju" – zawracając się do immatrykulowanych studentów powiedział prof. Smyczek.

Następnie władze uczelni wręczyły specjalne bony edukacyjne zwalniające z opłaty za pierwszy rok studiów trzem najlepszym studentom zagranicznym z tegorocznego naboru oraz specjalne "Dyplomy Uznania" dyrektorom pięciu szkół średnich, z których pochodzą jedni z najlepszych kandydatów na studia. Są to: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Dyrektor: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu.

Podczas uroczystości rektor podziękował również członkom Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za wkład w rozwój uczelni. Tradycyjnie nie zabrało także przemówienia przedstawiciela Parlamentu Studenckiego, Kamila Leonika, który rozpoczął od gratulacji dla immatrykulowanych. – "Gwarantuję wam, że wybierając ten uniwersytet ekonomiczny, wybraliście słusznie" – mówił.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, wypowiedzeniu przez rektora formuły: "Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!" [Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny] oraz trzykrotnym uderzeniu berłem o stolik rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. "Co jest najlepszą inwestycją w innowacje?", który wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, profesor zwyczajny na Politechnice Śląskiej w Katowicach, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie przewodniczy jednemu z największych programów strategicznych.

Inauguracja zakończyła się projekcją krótkiego filmu prezentującego oddany do użytku zmodernizowany budynek rektoratu.

Uroczystość tradycyjnie uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka. Całe wydarzenie było transmitowane na żywo w Internecie.

Goście inauguracji mieli również możliwość zobaczyć dwie wystawy zlokalizowane w otwartym 18 września br. zmodernizowanym budynku rektoratu. Pierwsza to wystawa historyczna "Od ratusza Zawodzia do rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", druga to wystawa karykatur i portretów członków Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które wykonał Tytus Byczkowski, artysta-plastyk.

Zobacz galerię zdjęć