Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 [relacja]

W poniedziałek 30 września br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uroczyście zainaugurował kolejny - 83. rok akademicki.


Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 [relacja]

Galeria zdjęć

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur", hymnu państwowego oraz wystąpieniem rektora, dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Rektor na wstępie nawiązał do misji i strategii Uniwersytetu:

"Zakładamy dalszy wzrost jakości kształcenia, rozwój naukowy i umacnianie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym." – zaczął. – "Poprawa jakości kształcenia i rozwój naszej oferty edukacyjnej to zadanie zespołowe, długoletnie i niełatwe (…) Dokonaliśmy przeglądu procedur i ich modyfikacji (…) Duży wysiłek kładziemy na internacjonalizacji kształcenia." – kontynuował rektor. Nawiązując z kolei do zmian organizacyjnych podyktowanych przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podkreślił, że "najważniejsza zmiana (…) wejdzie w życie jutro (…) Wprowadzamy w życie odpowiadającą zmieniającemu się otoczeniu strukturę macierzową – za dydaktykę będzie odpowiadać w skali całego Uniwersytetu Szkoła studiów I i II stopnia, (…) utworzyliśmy dwudyscyplinową szkołę doktorską, która ma nie tylko kształcić doktorów, ale także intensyfikować aktywność naukową młodych badaczy". Nawiązując z kolei do nauki i rozwoju kadry akademickiej rektor przypomniał, że "w 2017 roku potwierdzono wysoki poziom naukowy jednostek UE Katowice – 3 z 4 wydziałów naukowych uzyskały kategorię A", a kontynuując mówił: "Wspomniana już, wdrażana nowa struktura organizacyjna dotyczy także organizacji procesów awansów i rozwoju kadry akademickiej. O stopniach naukowych będą decydowały komitety naukowe". Odnosząc się natomiast do tzw. trzeciej misji uczelni, rektor przypomniał, że "pracownicy Uniwersytetu aktywnie uczestniczą w wielu regionalnych i ponadregionalnych inicjatywach społecznych i gospodarczych. Realizujemy także prace badawczo-wdrożeniowe na rzecz gospodarki (…) Nasza rola w realizacji trzeciej misji przybiera też mikro-lokalny charakter. Chodzi o współpracę ze społecznością lokalną w najbliższym otoczeniu Uniwersytetu." – mówił prof. Tomanek – "Jeśli chodzi o relacje środowiska akademickiego z biznesem (…) uważam, że ‘odrobiliśmy swoje lekcje’ (…) Jednak te relacje muszą mieć charakter dwustronny."– mówił. Rektor w przemówieniu przypomniał także, że "rozpoczęliśmy program podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej Uniwersytetem (…) W ramach programu poprawy zarządzania przeprowadziliśmy także wartościowanie stanowisk pracy (…) Modernizujemy infrastrukturę informatyczną Uczelni stale zwiększając nakłady na informatyzację". Kończąc przemówienie, prof. Tomanek powiedział: "Rozpoczynający się rok akademicki 2019/2020 traktujemy jako kolejny rok wytężonej pracy dla studentów i otoczenia Uniwersytetu (…) Jestem przekonany, że ten rok będzie zgodnym z zamierzeniami, zamknięciem i podsumowaniem kadencji 2016‑2020, kadencji, której głównym celem jest rozwój i wzrost wartości jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach."

Następnie słowa skierowane do społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wygłosił dr hab. Cezary Kochalski. prof. UEP doradca Prezydenta RP. 

Podczas uroczystości do immatrykulacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci studenci Uczelni. Reprezentowali ponad 3600 studentów pierwszego roku, którzy przekroczyli progi Uniwersytetu. Tę część poprowadził Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji, prof. dr hab. Sławomir Smyczek. Z kolei w swoim przemówieniu, zwracając się bezpośrednio do nowo przyjętych studentów, przewodniczący Parlamentu Studenckiego i członek Rady Uczelni – Bogdan Matyja powiedział:

"Jestem przekonany, że dokonaliście właściwego wyboru."

Po przemówieniu rektor wręczył dotychczasowym dziekanom podziękowania za wkład w rozwój Uczelni. Następnie prof. Smyczek, wraz z rektorem, wręczyli specjalne "Dyplomy Uznania" dyrektorom pięciu partnerskich szkół średnich, z których pochodzą jedni z najlepszych kandydatów na studia na UE Katowice. Są to: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Ekonomiczne nr 1 w Sosnowcu, Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach, Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Żorach, Zespół Szkół Ekonomiczno‑Usługowych w Rybniku.

Władze UE Katowice wręczyły także specjalne listy gratulacyjne wraz z nagrodami finansowymi 3 studentom i 1 absolwentowi (Damian Podgórski, Karolina Bandura, Justyna Najda, Marcin Szewczyk) za zdobycie 1. miejsca w krajowym etapie Global Management Challenge, największej na świecie symulacji biznesowej i rozbudowanej grze strategicznej opartej o grywalizację oraz reprezentowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na arenie międzynarodowej podczas światowego finału 39. edycji GMC, a także 1 studentowi (Franciszek Olejnik) za działalność społeczną i godne reprezentowanie Uczelni oraz wygraną w klasyfikacji generalnej ekstremalnego biegu z przeszkodami "Runmageddon Global Sahara 50" w 2019 roku. Wyróżnienia otrzymali również Szymon Głogowski, uczeń II LO z oddziałami integracyjnymi im C.K. Norwida w Tychach, wraz z opiekunem merytorycznym, Alicją Pośpiech, za zajęcie 4. miejsca w eliminacjach centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. "Czy prawdziwie wolnej sztuce potrzebny jest mecenat?" wygłosił JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. dr hab. Władysław Szymański.

Na zakończenie zaprezentowano film pt. "Follow me to #UEKatowice".

Inaugurację tradycyjnie uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Msza św. w intencji Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zostanie odprawiona w dniu 6 października 2019 r. o godzinie 11:00 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach, przy ul. 1 Maja 52.


Pliki:
List_gratulacyjny_-_Prezydent_RP_01.pdf1.5 M
List_gratulacyjny_-_Prezes_Rady_Ministrow.pdf1.1 M
List_gratulacyjny_-_Marszałek_Senatu_RP.pdf628 K
List_gratulacyjny_-_Akademia_Gorniczo-Hutnicza.pdf518 K
List_gratulacyjny_-_Akademia_Leona_Kozminskiego.pdf528 K
List_gratulacyjny_-_Akademia_Techniczno-Humanistyczna_w_Bielsku-Bialej.pdf1.3 M
List_gratulacyjny_-_Akademia_WSB.pdf618 K
List_gratulacyjny_-_Uniwersytet_im._Adama_Mickiewicza_w_Poznaniu_01.pdf631 K
List_gratulacyjny_-_Uniwersytet_Ekonomiczny_w_Poznaniu.pdf611 K
List_gratulacyjny_-_Uniwersytet_Humanistyczno-Przyrodniczy_w_Czestochowie.pdf655 K
List_gratulacyjny_-_Uniwersytet_Wroclawski.pdf564 K
List_gratulacyjny_-_Politechnika_Slaska_01.pdf482 K
List_gratulacyjny_-_Politechnika_Wroclawska.pdf669 K
List_gratulacyjny_-_Katolicki_Uniwersytet_Lubelski.pdf545 K
List_gratulacyjny_-_Wyzsza_Szkola_Humanitas.pdf188 K
List_gratulacyjny_-_Polskie_Towarzystwo_Ekonomiczne_w_Katowicach.pdf480 K
List_gratulacyjny_-_Regionalna_Izba_Gospodarcza.pdf852 K
List_gratulacyjny_-_Zwiazek_Bankow_Polskich.pdf634 K
List_gratulacyjny_-_Wojewoda_Slaski_01.pdf475 K
List_gratulacyjny_-_Prezydent_Miasta_Bedzina_01.pdf2.2 M
List_gratulacyjny_-_Prezydent_Miasta_Dabrowa_Gornicza.pdf735 K
List_gratulacyjny_-_Prezydent_Miasta_Katowice.pdf709 K
List_gratulacyjny_-_Prezydent_Miasta_Piekary_Slaskie_01.pdf695 K
List_gratulacyjny_-_Prezydent_Miasta_Zabrze_01.pdf0.9 M
List_gratulacyjny_-_Posel_do_Parlamentu_Europejskiego__1_.pdf610 K
List_gratulacyjny_-_Posel_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf721 K
List_gratulacyjny_-_Senator_RP.pdf591 K
List_gratulacyjny_-_Posłanka_na_Sejm_RP.pdf383 K
List_gratulacyjny_-_Business_Consulting_01.pdf509 K
List_gratulacyjny_-_ZMK_Wostal_Sp._z_o.o..pdf601 K
List_gratulacyjny_-_Komendat_Szkoly_Policji_w_Katowicach_01.pdf426 K