Konferencja "Media w ekonomii - ekonomia w mediach"

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej MEDIA W EKONOMII – EKONOMIA W MEDIACH, która odbędzie się 21 października 2016 r.


media w ekonomoii ekonomia w mediach

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którym bliska jest tematyka łącząca świat ekonomii i mediów. Tłem do rozważań na temat tego, co dzieje się na styku mediów i ekonomii są przemiany polityczne, społeczne i cywilizacyjne. Ponadnarodowy charakter mediów, powstawanie sektora multimedialnych instytucji i ich wytworów, rozwój technologii komunikowania, podział odbiorców i selektywny wybór informacji zmieniają system komunikowania i sposoby jego finansowania.

Chcemy podjąć tematy związane z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, ze sposobem funkcjonowania i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych. Sądzimy, że warto przyjrzeć się również wpływowi spółek Skarbu Państwa na media, rynkowi reklamy, a także misji mediów. Z drugiej strony chcemy również poruszyć tematy związane z przybliżaniem zagadnień ekonomicznych społeczeństwu, z nowymi formami komunikowania na ten temat oraz wzajemnymi wpływami ekonomii i strategiami odpowiedzialności mediów.

Proponujemy refleksję wokół następujących, bardziej szczegółowych, obszarów badawczych:

EKONOMIA W MEDIACH

 • Abonament: Polska i świat Danina czy haracz?
 • Reklama: Sposób na uzależnienie dziennikarzy i organizacji medialnych?
 • Reklama w mediach: publicznych, komercyjnych, społecznych, religijnych i wyznaniowych, elektronicznych
 • Reklama i ekonomia a aksjologia (mediów)
 • Gobalizacja. Od makdonaldyzacji w ekonomii do makdonaldyzacji w etyce?
 • Ekonomia a media regionalne i lokalne
 • Ekonomia a media wyznaniowe i religijne
 • Ekonomia i media na świecie
 • Finansowanie mediów
 • Zarządzanie organizacjami medialnymi

MEDIA W EKONOMII

 • Wpływ mediów na działalność gospodarczą
 • Społeczna rola mediów
 • Dziennikarstwo ekonomiczne
 • Media wobec: rynków finansowych, innowacyjności, edukacji ekonomicznej, integracji europejskiej, rozwoju ekonomicznego regionu
 • Media a PR
 • Media a komercjalizacja nauki
 • Media w kreowaniu wizerunku: Polski, organizacji gospodarczych, regionu
 • Społeczna odpowiedzialność

Mamy nadzieję, że tak zakreślone pole naukowych poszukiwań, które – rzecz jasna – pozostaje otwarte na inne zagadnienia, związane z relacjami ekonomia-media i media-ekonomia, pozwoli na dokonanie badawczych namysłów nad istotą i złożonością zjawiska, a w rezultacie przyczyni się do dokonania choćby zarysu diagnozy charakteru współczesnych mediów, zrozumienia ich oraz ekonomicznego, społecznego i kulturowego oddziaływania.