Konferencja "Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego"

11 czerwca 2019 r. na rybnickim kampusie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu: Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Ministerstwa Finansów oraz Prezydenta Miasta Rybnika.


To już druga edycja naszego cyklicznego projektu. Tym razem uwagę gości skupimy na problemach komunikacji i etyki. Powszechnie wiadomo, że to te dwa obszary problemowe determinują sukces działań podejmowanych w organizacji. Mimo to wciąż identyfikowane są poważne problemy związane z błędami w komunikowaniu się. Wzrost świadomości roli mechanizmów pozwalających na zapewnienie prawidłowej komunikacji, zarówno tej wewnętrznej jaki i zewnętrznej, zbyt często nie idzie w parze z realnym doskonaleniem przepływu i jakości informacji. Niezbędne jest zatem organizowanie debat i poszukiwanie rozwiązań usprawniających komunikację, która stanowi istotny element ładu korporacyjnego.

Do udziału w wydarzeniu w charakterze ekspertów i prelegentów zaprosiliśmy zróżnicowane grono specjalistów. Wśród nich znajdują się naukowcy i praktycy.

Inicjatywę wspierają również liczne instytucje i istotne spółki naszego regionu. Należy tu wymienić m.in.: Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., PWC, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Polską Izbę Biegłych Rewidentów, Instytut Audytorów Wewnętrznych – II Polska, Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji. 

Więcej informacji