Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską PROGRES3

Uprzejmie informujemy o organizowanym konkursie na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2017 roku w ramach uczelni tworzących konsorcjum PROGRES3.


Organizatorem konkursu na najlepszą pracę doktorską jest Rektor Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava / Wyższej Szkoły Górniczej Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i muszą dotyczyć następujących zagadnień:

  1. Ekonomia i finanse;
  2. Surowce, energetyka  i ochrona środowiska;
  3. Rynek zdrowia;
  4. Technologie informatyczne i elektrotechnika;
  5. Konkurencyjność przemysłu maszynowego i badania materiałowe.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody w wysokości 7.000 CZK dla zwycięzcy w każdej z pięciu kategorii.

Przystąpienie do konkursu następuje po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego, pracy, jej recenzji (w języku polskim) oraz streszczenia pracy (w języku angielskim) zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Więcej informacji i niezbędne dokumenty

Zapraszamy do udziału w konkursie!